ประกันสะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟวิ่งส์ 12/4

ข้ามไปหน้าหลัก

สมัครง่าย จ่ายเบี้ยสั้น การันตีผลตอบแทน

ให้คุณวางแผนการออมเงินระยะสั้นกับแบบประกันสะสมทรัพย์ “สมาร์ท เซฟวิ่งส์ 12/4” ที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนพร้อมความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างสัญญา สมัครง่ายไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ โดยเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

หนุ่มสาวกำลังมองหาแบบประกันสะสมทรัพย์

ลักษณะเด่นของแบบประกันสะสมทรัพย์

 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 4 ปี รับความคุ้มครองชีวิต 12 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น สูงสุดถึง 400%* ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 4 - 12
 • รับเงินคืนปีละ 1% - 4% เมื่อถึงสิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 4, 6, 8 และ 10 ตามลำดับ
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 435% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 12
 • สมัครง่ายโดยไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันภัยที่จ่ายสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)
 • มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันชีวิต สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

% ที่ระบุไว้ด้านบน เป็นอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญาในปีกรมธรรม์ที่ 1-3 บริษัทฯ จะจ่าย 100%*, 200%*, 300%* ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตามลำดับ และเพิ่มเป็น 400%* ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 4-12

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ของแบบประกันสะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟวิ่งส์ 12/4

หมายเหตุ: % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

* กรณีเงินเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยเฉพาะกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมดมากกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยในขณะที่เสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุที่รับประกันภัย: 31 วัน ถึง 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อกรมธรรม์
 • ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

 1. กรณีไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ
 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ