สัญญาเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยและยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย

ข้ามไปหน้าหลัก

รับความคุ้มครองชีวิตเต็ม และไม่ต้องจ่ายเบี้ยต่อ หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

อุ่นใจกับสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย (ยบ.1) ที่ให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน จนทำให้กลายเป็นบุคคลพิการไม่สามารถทำงานได้ (ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร) บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักและมอบความคุ้มครองชีวิตให้ต่อเนื่อง

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครองแบบยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย (ยบ.1) เมื่อตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ โดยการทุพพลภาพนั้นต้องเกิดก่อนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี และเป็นต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะพ้นจากสภาพทุพพลภาพดังกล่าว นอกจากนี้ การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยจะไม่ทำให้มูลค่าของกรมธรรม์ลดลง

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

อายุรับประกันภัย

  • 16 - 55 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 60 ปี)

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ บริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ