สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ผู้เยาว์ (ผช.)

ข้ามไปหน้าหลัก

รับความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง และไม่ต้องจ่ายเบี้ย หากผู้ชำระเบี้ยฯ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

อุ่นใจกับสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ยฯ สำหรับกรมธรรม์ผู้เยาว์ (ผช.) ที่ให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้ชำระเบี้ยฯ จนไม่สามารถส่งเบี้ยประกันภัยต่อได้ บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเบี้ยฯ และมอบความคุ้มครองต่อเนื่องให้กับผู้เยาว์ตามข้อกำหนดของกรมธรรม์

รายละเอียดความคุ้มครอง

แบบที่ 1 (ผช.1): คุ้มครองผู้ชำระเบี้ยฯ กรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

หากผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนมีอายุครบ 60 ปี หรือก่อนที่ผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี ผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยฯ ของสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ด้วย จนกว่าผู้ชำระเบี้ยฯ จะมีอายุครบ 60 ปี หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี หรือครบระยะเวลาชำระเบี้ยของกรมธรรม์หลัก แล้วแต่เวลาไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของผู้เยาว์ยังมีผลบังคับตลอดช่วงเวลานั้น

แบบที่ 2 (ผช.3): คุ้มครองผู้ชำระเบี้ยฯ กรณีเสียชีวิตเท่านั้น

รายละเอียดความคุ้มครองเหมือนแบบที่ 1 แต่ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะมีผลบังคับในกรณีที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตเท่านั้น

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

อายุรับประกันภัย

  • ผู้เยาว์อายุ 31 วัน- 15 ปี
  • ผู้ชำระเบี้ยฯ อายุ 20 - 55 ปี

ซื้อพร้อมกับกรมธรรม์ใหม่ได้เท่านั้น

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ