ข้ามไปหน้าหลัก

หมดห่วงกับภาระค่าใช้จ่ายรักษาตัว พร้อมมีรายได้ชดเชย เมื่อประสบอุบัติเหตุ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ เพอร์เฟกต์ พลัส (PA Perfect Plus) ให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างครบครัน ทั้งเสียชีวิต เสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มีเงินรักษาตัว และเงินชดเชยรายได้ เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ ให้คุณลดความกังวลต่อเหตุร้ายที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

ลักษณะเด่นของแบบประกัน

  • คุ้มครองชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมทั้งมอบค่าชดเชยรายได้เป็นรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุดถึง 365 วันต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง
  • คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และครอบคลุมภัยจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
  • รับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น กรณีต่ออายุกรมธรรม์*
  • จ่ายเบี้ยเพื่อรับความคุ้มครองปีต่อปี เบี้ยคงที่ ไม่เพิ่มตามอายุ

*เมื่อต่ออายุกรมธรรม์ บริษัทฯ จะเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นสำหรับความคุ้มครองชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยเพิ่มได้สูงสุด 5 ครั้ง และไม่เกินร้อยละ 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น หรือไม่เกิน 500,000 บาท

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

  • อายุรับประกันภัย 31 วัน ถึงอายุ 60 ปี และต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ บริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ