ข้ามไปหน้าหลัก

ผลประโยชน์

  1. คุ้มครองหากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูงสุด 3,000,000 บาท
  2. คุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย สูงสุด 3,000,000 บาท
  3. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุด 100,000 บาท
  4. ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าพยาบาล เมื่อแสดงบัตร PA Card ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในเครือข่าย

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2561 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง