แบบประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ เอ็กซ์ตร้า 90/1 จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว คุ้มครองตลอดชีพ ลดหย่อนภาษีได้

ข้ามไปหน้าหลัก

จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว คุ้มครองชีวิตยาวนาน การันตีผลตอบแทนทุกปี พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี 

ให้คุณสามารถจัดการด้านการเงินได้อย่างคล่องตัว และใช้ชีวิตได้อย่างที่คุณต้องการ ด้วยแบบประกันตลอดชีพ “ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ เอ็กซ์ตร้า 90/1” ที่จ่ายเบี้ยสั้นเพียงครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตยาวจนถึงอายุครบ 90 ปี ทั้งยังได้รับเงินคืนแน่นอนระหว่างสัญญา และรับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพแบบสั้น พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

 

ลักษณะเด่นของแบบประกันชีวิต

 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียงครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี
 • รับเงินคืนปีละ 1.25% ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงอายุครบ 89 ปี
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% เมื่ออายุครบ 90 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิต 100%* ตลอดสัญญา
 • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันชีวิต สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเงื่อนไขกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียด)

หมายเหตุ % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
*  หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 

ผลประโยชน์จากกรมธรรม์

 

ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครอง

เพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท
 
 
 • ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 500,000 บาท*
 • เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว 285,050 บาท (2)
 • รับเงินคืนทุกปี ปีละ 6,250 บาท ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89 ปี รวมรับ จำนวน  54 ครั้ง คิด รวมเป็นเงิน 337,500 บาท (1)
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา ณ ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี 500,000 บาท (3)
 • ส่วนต่างระหว่างเบี้ยฯ ที่ชำระครั้งเดียว เทียบกับผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับตลอดสัญญาเท่ากับ 552,450 บาท (1+3)-(2)

  * หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่าความคุ้มครองชีวิตที่ 500,000 บาท หรือจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะมากกว่า
   

ตัวอย่างส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ส่วนลด (บาท)

500,000

500

1,000,000

2,000

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุที่รับประกันภัย 20 - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 2 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย
 • ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
 • ตอบคำถามสุขภาพแบบสั้น และไม่ต้องตรวจสุขภาพ
   

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

 1. กรณีไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ
 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

รายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ