เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

เพิ่มความอุ่นใจ ด้วยการปกป้องตัวคุณและบ้านของคุณที่ครอบคลุมทั้ง อาชญากรรมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ผลประโยชน์*

 

  1. การประกันภัยความเสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม
    • สิ่งปลูกสร้าง/โครงสร้าง (ไม่รวมฐานราก)
    • ทรัพย์สินที่อยู่ภายในสถานที่ดังกล่าว
  2. การประกันภัยโจรกรรม
  3. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นภายในสถานที่  เอาประกันภัย
  4. การประกันภัยกระจก
  5. ความคุ้มครองอื่นๆ

 

*ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย