สบายใจ รายได้ไม่หาย เมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยประกันชดเชยรายได้

ข้ามไปหน้าหลัก

 

สบายใจ รายได้ไม่หาย เมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยประกันชดเชยรายได้

สบายใจกับสัญญาเพิ่มเติมแบบประกันสุขภาพชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (สร.) ฟิต ที่มอบเงินชดเชยรายวันเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ช่วยคุณแบ่งเบาภาระการหารายได้ในวันที่ต้องพักรักษาตัวและไม่สามารถทำงานได้

ผลประโยชน์ของของสัญญาเพิ่มเติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (สร.) ฟิต

เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยรายได้ตามจำนวนผลประโยชน์ต่อวันที่ได้ซื้อความคุ้มครองเอาไว้ โดยจ่ายให้ตามจำนวนวันที่รักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน สูงสุด 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

อายุรับประกันภัย

  • 0 - 60 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 69 ปี)

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ