แบบประกันสะสมทรัพย์ 7 สมาร์ท แพลน จ่ายเบี้ยสั้น ผลตอบแทนสูง

ข้ามไปหน้าหลัก 

จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองนาน รับผลตอบแทนสูง

ออมเงินกับแบบประกันสะสมทรัพย์ 7 สมาร์ท แพลน รับผลตอบแทนที่แน่นอนตลอดสัญญา พร้อมอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างสัญญา

ลักษณะเด่นของแบบประกันสะสมทรัพย์

 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 7 ปี รับความคุ้มครองชีวิต 21 ปี
 •  รับเงินคืนปีละ 2% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 - 20
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 212% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 21
 • รวมรับผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 250%
 • สามารถซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น 
 • สามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด (อ่านรายละเอียด)

% ที่ระบุไว้ด้านบน เป็นอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญาในปีกรมธรรม์ที่ 1-5 บริษัทฯ จะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น และเพิ่มเป็น 175% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6-21 หรือจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะมากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ตัวอย่างข้อเสนอ

สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี ทุนประกันภัย 300,000 บาท 

 • ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 300,000 บาท และเพิ่มเป็น 525,500 บาท ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6-21*
 • เบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายโดยรวม 577,500 บาท (2)
 • เบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 82,500 บาท
 • จ่ายเบี้ยฯ 7 ปี
 • เงินคืนระหว่างสัญญา ปีละ 6,000 บาท ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รวม 114,000 บาท (1)
 • เงินครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21 จำนวน 636,000 บาท (3)
 • ส่วนต่างระหว่างผลประโยชน์ตลอดสัญญาและเบี้ยฯ ที่จ่ายโดยรวม (1+3)-(2) = 172,500 บาท

*หรือจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดจะมากกว่า

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย 31 วัน ถึง 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขการรับประกันภัย ได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ