เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X

แบบประกันสะสมทรัพย์ 7 สมาร์ท แพลน จ่ายเบี้ยสั้น ผลตอบแทนสูง

ข้ามไปหน้าหลัก

จ่ายเบี้ยสั้น ผลตอบแทนสูง

ออมเงินกับแบบประกันสะสมทรัพย์ 7 สมาร์ท แพลน มั่นใจกับผลตอบแทนที่แน่นอน แถมความอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มค่ามากขึ้นระหว่างช่วงสัญญา

ลักษณะเด่นของแบบประกันสะสมทรัพย์

 • คุ้มครองชีวิตนาน 21 ปี 
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี 
 • รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกัน ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 212% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21 
 • รวมถึงเลือกรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2% ต่อปี จากเงินคืนที่สะสมไว้กับบริษัทฯ ตลอดสัญญา
 • สามารถซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น 
 • ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญาในปีกรมธรรม์ที่ 1-5 บริษัทฯ จะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น และเพิ่มเป็น 175% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป

ตัวอย่างข้อเสนอ

สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี
 
 • ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 300,000 บาท และเพิ่มเป็น 525,000 บาท* ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 - 21
 • เบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายโดยรวม 643,650 บาท (2) 

  • เบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 91,950 บาท
  • จ่ายเบี้ยฯ 7 ปี
 • เงินคืนระหว่างสัญญา ปีละ 6,000 บาท ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงปีกรมธรรม์ที่ 20 รวม 114,000 บาท (1) 
 • เงินครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21 จำนวน 636,000 บาท (3) 
 • ส่วนต่างระหว่างเบี้ยฯ ที่จ่ายโดยรวมและผลประโยชน์สูงสุด (1+3)-(2) 106,350 บาท 

*หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ช่วงเวลานั้น โดยเริ่มต้นที่ 300,000 บาท ถึง 525,000 บาท หรือจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดจะมากกว่า

ตัวอย่างส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ส่วนลด (บาท)
600,000 1,800
1,000,000 5,000
2,000,000 12,000

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • แนบสัญญาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขการรับประกันภัยที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ