แบบประกันชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับครอบครัว

ข้ามไปหน้าหลัก
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับครอบครัว
แบบประกันภัยตลอดชีพ 12 ทีเอ็กซ์ ให้ความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงครบอายุ 90 ปี พร้อมด้วยผลประโยชน์เงินคืนที่แน่นอนตลอดสัญญารวมสูงสุด 1,175% ด้วยระยะเวลาการชำระเบี้ยเพียง 12 ปี สามารถดูแลคนที่คุณรักได้อย่างยาวนาน

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย

 • รับเงินคืนแน่นอน เพื่อเป็นเงินสำรองใช้ในยามจำเป็นสำหรับคุณ และคนที่คุณรัก รวมตลอดสัญญาสูงถึง 1,175%*
  • รับเงินคืนระหว่างสัญญาครั้งละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวน 7 ครั้ง ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3, 6, 9, 12, 14, 15 และ 16
  • รับเงินคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 13
  • รับเงินคืน 6-10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 17 เป็นต้นไป จนครบอายุ 89 ปี (รวมสูงสุด 73 ครั้ง*)
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา เมื่อครบอายุ 90 ปี สูงถึง 190% - 390%*
 • สบายๆ ด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 12 ปี
 • คุ้มครอง ยาวนานถึงครบอายุ 90 ปี
 • เพิ่มค่า รับความคุ้มครองกรณีเสียชีิวิตเพิ่มขึ้น 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆ 3 ปี จนครบอายุ 90 ปี*
 • สิทธิประโยชน์ โดยสามารถนำเบี้ยประกันภัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร*** (อ่านรายละเอียด)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าความคุ้มครองชีวิตที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะมีการปรับเพิ่มขึ้น 10% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ทุกๆ 3 ปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ 100% ถึงสูงสุด 390% หรือจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดจะมากกว่า

ตัวอย่างข้อเสนอ

คำนวณจากเพศชาย อายุ 31 วัน

06_12tx_th

 • ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 300,000 บาท และเพิ่มขึ้นครั้งละ 30,000 บาท ทุกๆ 3 ปีกรมธรรม์ รวม 29 ครั้ง สูงสุดถึง 1,170,000 บาท*
 • เบี้ยประกันภัยรวม 1,167,624 บาท (2)
  • เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 97,302 บาท
  • จ่ายเบี้ยฯ 12 ปี
 • รับเงินคืนครั้งละ 15,000 บาท จำนวน 4 ครัั้ง รวมเป็นเงิน 60,000 (1)
 • รับเงินคืน 150,000 บาท เมื่ออายุครบ 13 ปี (3)
 • รับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่อายุครบ 14 ปี จนถึงอายุ 89 ปี รวม 2,145,000 บาท (4)
  • อายุครบ 14-16 ปี รับเงินปีละ 15,000 บาท และเงินคืนจะเพิ่มขึ้นทุกๆ 3 ปี
  • รับสูงสุดปีละ 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่อายุครบ 29 ปี จนถึงอายุครบ 89 ปี
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา เมื่ออายุครบ 90 ปี จำนวน 1,170,000 บาท (5)
 • ส่วนต่างระหว่างเบี้ยฯ และผลประโยชน์สูงสุด (1+3+4+5)-(2) เป็นเงิน 2,357,376 บาท

*หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินเอาประกันภัย ณ ช่วงเวลานั้น เริ่มต้นที่ 300,000 ถึง 1,170,000 บาท หรือจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดจะมากกว่า

ตัวอย่างส่วนลดเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

จำนวนเงินเอาประกันภัย  ส่วนลด
600,000 1,200
1,000,000 4,000
2,000,000 5,000

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย 31 วัน - 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • แนบสัญญาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขการรับประกันภัยที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ