ข้ามไปหน้าหลัก

อัพเดทเบอร์มือถือปัจจุบันของคุณวันนี้ เพื่อรับบริการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ดังรายการต่อไปนี้

  • แจ้งผลการอนุมัติกรมธรรม์ใหม่
  • แจ้งยืนยันการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์
  • แจ้งผลการอนุมัติสินไหม และจำนวนเงินที่อนุมัติ
  • แจ้งเตือนล่วงหน้าครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
  • แจ้งยืนยันผลการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารและหักบัตรเครดิต
  • แจ้งผลการโอนเงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร
  • แจ้งผลการกู้เงินตามกรมธรรม์ และวงเงินที่อนุมัติผ่านบัญชีธนาคาร

สามารถแจ้งอัพเดทเบอร์มือถือได้ 2 วิธี

  1. ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า ชับบ์ ไลฟ์ โทร. 0-2615-6868 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  2. กรอกแบบฟอร์ม คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์และส่งเอกสารมายัง

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์)