เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
skip to main content

กรมธรรม์ที่ต่ออายุกรมธรรม์ / ขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์นั้น สถานภาพของกรมธรรม์จะต้องมีสถานะดังนี้

  1. กรมธรรม์อยู่ในสถานะขาดผลบังคับ(Lapsed) หรือกรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติ(RPU) หรือกรมธรรม์เปลี่ยนเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาโดยอัตโนมัติ (ETI)
  2. กรมธรรม์อยู่ในสภาพข้างต้นอย่างต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี
  3. การต่ออายุกรมธรรม์สามารถเลือกได้ 2 วิธีคือ

3.1 ชำระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชำระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
3.2 เลื่อนวันเริ่มต้นสัญญาประกันภัยออกไปเท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ขาดอายุพร้อมเบี้ยประกันงวดต่อไป

เอกสารที่ใช้ :

  • คำร้องขอต่ออายุกรมธรรม์ / ขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
  • หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการเอาประกันภัยได้ตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ดาวน์โหลดคำร้องขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์