ข้ามไปหน้าหลัก
บัตรประกันหายทำอย่างไร
ตอบ: ผู้เอาประกันภัยสามารถขอทำบัตรใหม่ โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทประกันภัยได้หลายช่องทาง ผ่านช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น ตัวแทนประกันชีวิต ศูนย์บริการลูกค้า สาขา หรืออีเมล เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่าออกบัตรใหม่ให้กับบริษัทฯ โดยชำระเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมแนบหลักฐานการโอน สำหรับค่าออกบัตรใหม่ก็แล้วแต่บริษัทจะเรียกเก็บ ส่วนใหญ่ก็ต่ำกว่า 100 บาท และใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการในการออกบัตรใหม่  บัตรใหม่นี้จะส่งผ่านตัวแทนประกันชีวิตหรือส่งตรงถึงผู้เอาประกันภัยผ่านจดหมายลงทะเบียน

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ