ข้ามไปหน้าหลัก

ชับบ์ ไลฟ์ ยังคงให้บริการตามปกติ

ในช่วงสถานการณ์นี้ ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ของเรายังคงยึดมั่นคำสัญญาในการทำงานเพื่อส่งมอบบริการที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท่านยังคงสามารถติดต่อฝ่ายพิจารณารับประกันภัย ฝ่ายพิจารณาสินไหมทดแทน และฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ตามปกติ รวมถึงพันธมิตรธุรกิจ ไม่ว่าท่านจะทำงานจากที่ใดก็ตามทั้งในสำนักงานหรือจากที่บ้าน เราพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบการทำงานโดยให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานจากที่บ้าน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานจากที่บ้านให้กับพนักงาน รวมถึงการประชุมผ่านวิดีโอและโทรศัพท์แทนการประชุมในห้องประชุมตามรูปแบบเดิม และเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่พนักงานไม่สามารถเข้ามาทำงานในสำนักงานใหญ่ได้ บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมสถานที่ทำงานไว้รองรับการทำงานของพนักงานอีก 3 แห่งด้วยกัน ขอให้ท่านมั่นใจว่าเราพร้อมให้บริการทั้งลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยังคงทำงานตามปกติ และพร้อมรับเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ มีการติดตามการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  ทางบริษัทฯ ได้มีการติดตามอยู่ตลอด และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันจากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของภาครัฐ กรมควบคุมโรคติดต่อของไทย องค์การอนามัยโลก และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในภูมิภาคต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุขัดข้องต่อการให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิต และพันธมิตรธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็พร้อมดูแลเรื่องความปลอดภัยของพนักงานของเราควบคู่ไปด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ ยังคอยเฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์นี้และปรับกระบวนการทำงานให้ทันต่อเหตุการณ์และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจใน ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย ด้วยดีเสมอมา

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1283 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • เว็บไซต์ life.chubb.com/th
  • อีเมล CustomerCare.THLife@Chubb.com
  • เฟซบุ๊ก fb.com/ChubbLifeTH