ข้ามไปหน้าหลัก

ชับบ์ ประกันภัยการเดินทาง มีความตั้งใจที่จะดำเนินพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า โปรดศึกษารายละเอียดวิธีการเรียกร้องค่าสินไหม

ในหน้านี้คุณสามารถหารายละเอียดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรในกรณีของการสูญเสียของผู้ประกันตนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางของคุณ รวมถึงวิธีการและรายการเอกสารที่จำเป็นในการเรียกร้องค่าสินไหมของคุณ

สิ่งที่ควรปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหม

  • แจ้ง ชับบ์ ภายใน 30 วันนับจากเหตุการณ์เรียกร้องหรือเร็วที่สุดที่สามารถทำได้
  • ส่งเอกสารทั้งหมดเช่น รายงานทางการแพทย์ รายงานตำรวจ ใบเสร็จรับเงิน ใบประเมินมูลค่าความเสียหายหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหม โปรดศึกษารายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมจากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ถ้ามีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สามถึงคุณ กรุณาติดต่อสายด่วนให้ความช่วยเหลือก่อนการตกลงใดๆ และการเรียกร้องนั้นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
  • สำหรับการสูญหายของเอกสารและกระเป๋าเดินทาง กรุณาขอเอกสารรับรองจากสายการบินที่คุณใช้บริการ
  • กรุณาแจ้งสายการบินหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องทันทีสำหรับการสูญเสียและความเสียหายของกระเป๋าเดินทางซึ่งในบางกรณีพวกเขาอาจจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและ / หรือการสูญเสียดังกล่าว
  • กรุณาติดต่อสายด่วนบริการลูกค้า 66 2673 9606เพื่อขอความช่วยเหลือในทุกเรื่องฉุกเฉินในขณะคุณที่เดินทางอยู่ในต่างประเทศ

กรุณาส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายสินไหมทดแทน)
2/4 อาคารชับบ์
ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

ติดต่อฝ่ายสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
โทร : 66 2611 4242 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30น. ถึง 17.30น.)
อีเมล์: Travel.TH@acegroup.com