ข้ามไปหน้าหลัก
บริการลูกค้า - ลูกค้าซิกน่าเดิม

หนังสือรับรองเพื่อลดหย่อนภาษี (Tax certification)

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้

เพียงซื้อประกันสุขภาพแก่ตนเองหรือบิดามารดา 

สามารถใช้สิทธิ์ขอหนังสือรับรองเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไข

 

สำหรับลูกค้าชับบ์สามัคคีประกันภัยที่ถือครองกรมธรรม์ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ สามารถดาวน์โหลดขอใบแบบฟอร์มลดหย่อนภาษี หรือหนังสือรับรองเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2565 แบบออนไลน์ได้ ซึ่งการซื้อประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องซื้อประกันชีวิต เพื่อเป็นกรมธรรม์หลักก่อนอีกต่อไป มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 คลิกดาวน์โหลดหนังสือรับรองเพื่อหักลดหย่อนภาษี

 

โดยลูกค้าชับบ์สามัคคีประกันภัยสามารถดาวน์โหลดเพื่อขอใบแบบฟอร์มลดหย่อนภาษี หรือหนังสือรับรองเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้ง่ายๆ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

 

วิธีรับสิทธิ์เพื่อขอแบบฟอร์มลดหย่อนภาษี    

ขั้นตอนการดาวน์โหลดขอใบแบบฟอร์มลดหย่อนภาษี หรือหนังสือรับรองเพื่อหักลดหย่อนภาษีจากชับบ์สามัคคีประกันภัย

        1.    เข้าลิงค์หน้าแบบฟอร์ม: ลิงค์หน้าดาวน์โหลดหนังสือรับรองเพื่อหักลดหย่อนภาษี

        2.    กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับความคุ้มครองและวัน เดือน ปีเกิด

        3.    คลิกปุ่มค้นหา เพื่อทำการหาเอกสารใบแบบฟอร์มลดหย่อนภาษี

        4.    เมื่อระบบค้นหาเสร็จสิ้น กดปุ่มดาวน์โหลดและสามารถนำเอกสารไปลดหย่อนภาษีได้

 

 

รู้หรือไม่? เบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่จ่ายในแต่ละเดือน สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 

สำหรับผู้ที่ทำประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ โดยจ่ายเบี้ยประกันตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นมา สามารถนำมาลดหย่อนภาษีประจำปี 2565 เพื่อยื่นภาษีในปี 2566 ได้ถึง 25,000 บาท จากเดิมเพียง 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 

  • ต้องทำกับบริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  • เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล หรือชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะที่เกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ
  • เป็นประกันอุบัติเหตุเฉพาะ ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก
  • เป็นประกันภัยโรคร้ายแรง
  • เป็นประกันภัยการดูแลระยะยาว        

 

โดยเงื่อนไขสำคัญที่ต้องตรวจสอบให้ดีนั้น คือ ชื่อผู้ชำระค่าเบี้ยกับชื่อผู้เอาประกันจะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกันเท่านั้น ถึงจะนำมาลดหย่อนภาษีได้ และนอกจากประกันสุขภาพของตัวเองที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้แล้ว สำหรับผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพให้กับบิดามารดา ก็สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดหย่อนภาษีเพิ่มได้อีก สูงสุดถึง 15,000 บาท 

 

ทั้งนี้โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ละเอียด และหากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ดังนี้

โทรศัพท์: 1758 หรือ 02-611-4000 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 - 20.00 น.)

อีเมล: Customerservice.th@chubb.com

Live Chat: ส่งข้อความผ่าน Live Chat บนเว็บไซต์ชับบ์สามัคคีประกันภัย

LINE Official Account: Chubb Thailand  (วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.00 - 20.00 น.)