ข้ามไปหน้าหลัก
บริการลูกค้า - ลูกค้าซิกน่าเดิม

ช่องทางชำระเบี้ยประกัน

ชำระผ่านบัตรเครดิต

วิธีการชำระเงินกับทางชับบ์สามัคคีประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้ทุกธนาคารที่มีเครื่องหมาย

      

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของทางชับบ์สามัคคีประกันภัยเพิ่มเติม หรือ หากท่านมีความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงิน สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1758