ข้ามไปหน้าหลัก

คำแนะนำเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ (เคลมสด)

 1. ตั้งสติและไม่เคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ
 2. กรณีเกิดเหตุในช่วงเวลากลางคืน หรือเกิดเหตุในสถานที่เปลี่ยวผู้ขับขี่ไม่ควรลงจากรถ
 3. ถ่ายภาพทะเบียนรถคู่กรณี และสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงจดจำรายละเอียด เช่น ยี่ห้อ, สี และรุ่น
 4. โทรแจ้งเหตุ 191 และติดด่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 02-640-4500 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)  
 5. หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงหรือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด

 

คำแนะนำในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีจราจร

 1. กรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที และไม่ควรคิดหลบหนีจากจุดเกิดเหตุ 
 2. ยังไม่ควรลงนามในหนังสือ หรือเอกสารใดๆที่ออกโดยพนักงานสอบสวนหรือผู้หนึ่งผู้ใด จนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย
 3. กรณีที่ถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวหลังเกิดอุบัติเหตุ ให้รีบติดด่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 02-640-4500 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
 4. ควรทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) คู่กับประกันภัยภาคสมัครใจที่บริษัทประกันภัยเดียวกัน เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมาย

 

คำแนะนำกรณีถูกชนแล้วหลบหนี

 1. ถ่ายภาพทะเบียนรถคันที่หลบหนี รวมถึงจดจำรูปพรรณสัณฐาน เช่น ยี่ห้อ,สี, รุ่น หรือลักษณะพิเศษอื่นๆ เพื่อแจ้งความดำเนินคดี 
 2. จดจำชื่อและที่อยู่ของพยานในที่เกิดเหตุ 
 3. ติดด่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 02-640-4500 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

 

คำแนะนำเมื่อรถยนต์สูญหาย

 1. โทรแจ้งเหตุ 191 เพื่อการติดตามที่ทันท่วงที 
 2. โทรแจ้ง 1192 ศูนย์รับเรื่องรถหาย
 3. รีบเดินทางไปที่สถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งความ
 4. ติดด่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 02-640-4500 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
 5. ส่งสำเนาบันทึกประจำวัน, สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และหลักฐานการแจ้งอายัดรถไปยังบริษัทประกันภัย

 

คำแนะนำเมื่อรถยนต์ถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 1.  รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ร้อยเวรเจ้าของสำนวนเพื่อให้ตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าภายในรถยนต์ 
 2. ลงบันทึกประจำวันรายการทรัพย์สินมีดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐาน 
 3. ติดด่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 02-640-4500 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

คำแนะนำเมื่อมีผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)

 1. รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หรือคลินิกที่ใกล้และสะดวกที่สุดเพื่อรับการรักษาโดยด่วน
 2. ถ่ายภาพรถที่สามารถมองเห็นเลขทะเบียนรถชัดเจน
 3. จดชื่อบริษัทประกันภัย และเลขกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) ของรถคันก่อเหตุ 
 4. โทรแจ้งเหตุ 191 และติดด่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 02-640-4500 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โทร. 02-100-9191 
 5. ติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรืออาจมอบอำนาจให้สถานพยาบาลขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นแทนได้ (สามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ)
 6. กรณีไม่สามารถจดจำหมายเลขทะเบียนรถคันก่อเหตุได้ ให้นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้บาดเจ็บติดต่อขอรับค่าเสียหายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ (ตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด) หรือติดต่อบริษัทกลางฯ ทุกสาขา