ข้ามไปหน้าหลัก

ท่านสามารถติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 02-640-4500 และ 02-611-4455 เมื่อได้รับแจ้งจากท่านฯ ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งจะช่วยอำนวยความสะดวกโดยเร็วที่สุด และได้แบ่งประเภทการแจ้งเคลม ดังนี้ 

 

เคลมสด หรือ การแจ้งเคลมในกรณีรถยนต์คันที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุและได้รับความเสียหายค่อนข้างสูง หรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถตกลงกับคู่กรณีได้ หรือเคลมที่บริษัทฯพิจารณาแล้วว่าลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เจ้าหน้าที่สำรวจภัยของเราจะเร่งออกเดินทางไปพบท่าน ณ จุดเกิดเหตุในทันที โดยระยะเวลาในการเดินทางนั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เกิดเหตุ อาทิเช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑลภายใน 30-45 นาที และต่างจังหวัด 45-60 นาที

 

เคลมแห้ง (เคลมบริการ) หรือ การแจ้งเคลมที่มีความเสียหายเล็กน้อย ยกตัวอย่างเช่น กรณีเฉี่ยวชนทรัพย์สินและความเสียหายบนตัวรถประกันมีมากกว่า 5 ชิ้นหลัก แต่ลูกค้าอาจยังไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้บริการในทันที 

** กรณีความเสียหายที่ต้องการแจ้งเคลมไม่เกิน 5 ชิ้นหลัก ลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมเองผ่าน MyChubb Application  ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยบริษัทฯมีเป้าหมายสูงสุดที่จะลดขั้นตอนและระยะเวลาที่ลูกค้าอาจเสียไปกับการรอคอยเจ้าหน้าที่สำรวจภัยของเรา