ชำระเบี้ยประกันชีวิต ชับบ์ ไลฟ์ ผ่อน 0% นาน 3 เดือน

ข้ามไปหน้าหลัก

ชับบ์ ไลฟ์ มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท สามารถใช้สิทธิผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิผ่อนชำระ 0% ได้นานสูงสุด 3 เดือน จำนวนเงินขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อยอดการแบ่งจ่ายต่อเดือน และไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน SMS ก่อนการชำระเบี้ยประกันภัย โดย

1. ลูกค้าสามารถนำบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์มาชำระได้ที่เคาน์เตอร์รับชำระเงินของบริษัทฯ ณ สำนักงานใหญ่ (อาคารสินธร) สาขาศรีราชา สาขาขอนแก่น หรือสำนักงานตัวแทนเชียงใหม่ พร้อมลงนามในเซลล์สลิป

2. ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์ม "หนังสือยินยอมให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต (ใช้ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว)" ให้ครบถ้วนและระบุ "ผ่อน SCB 0% 3 เดือน" พร้อมลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มตามด้านหลังบัตรเครดิต และระบุความสัมพันธ์ของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก
หรือโทร. 1283 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)