รับ E-coupon เมื่อชำระเบี้ยปีต่อตามเงื่อนไขและช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

ข้ามไปหน้าหลัก
ผู้หญิงกำลังจ่ายเบี้ยประกันชีวิตผ่านมือถืออย่างสะดวกสบาย

โครงการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับลูกค้า ชับบ์ ไลฟ์ ที่มีงวดการชำระเบี้ยปีต่อในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 และได้ชำระค่าเบี้ยฯ ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 ภายใต้ช่องทางการชำระเงินดังต่อไปนี้

 1. โมบายแบงก์กิ้ง/อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
 2. บัญชีธนาคารสำหรับชำระเงินผ่านเว็บไซต์
 3. เคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม หรือตู้ชำระเงินอัตโนมัติ
 4. จุดบริการรับชำระเงิน

เพื่อความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย ลูกค้าสามารถชำระผ่านระบบ e-payment จาก SMS ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ยฯ 7 วัน โดยคลิกที่เพย์เมนต์ลิงก์ (Payment link) จาก SMS เพื่อชำระเบี้ยผ่านช่องทาง โมบายแบงก์กิ้ง/อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และบัญชีธนาคารสำหรับชำระเงินผ่านเว็บไซต์ (ข้อ 1. และ 2.) หรือนำใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ไปจ่าย ณ ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ตู้ชำระเงินอัตโนมัติ หรือจุดบริการรับชำระเงิน (ข้อ 3. และ 4.)

ทั้งนี้ เพื่อขอบคุณลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ บริษัทฯ ขอมอบบัตรกำนัล ท็อปส์ ออนไลน์ E-coupon ตามจำนวนเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ที่ชำระดังรายละเอียดต่อไปนี้

E-coupon ท็อปส์ ออนไลน์

(ส่งทาง SMS) มูลค่า

เบี้ยประกันภัยปีต่อ
100 บาท ไม่เกิน 30,000 บาท
200 บาท ตั้งแต่ 30,001 - 60,000 บาท
300 บาท ตั้งแต่ 60,001 - 99,999 บาท
500 บาท ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

 1. ชำระเบี้ยปีต่ออายุที่ครบกำหนดชำระในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 โดยชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีต่อ ตามรายละเอียดข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564
 2. โครงการพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อของกรมธรรม์ที่มีสถานะปกติแบบรายปี ยกเว้น
  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • กรณีเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ต่างๆ และการใช้สิทธิผ่อนผัน
  • ธุรกรรมที่โอนตรงเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ การชำระผ่านบัตรเครดิต การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หรือหักบัตรเครดิตอัตโนมัติ
 3. บริษัทฯ จะจัดส่ง E-coupon ผ่านทาง SMS พร้อมรหัสส่วนลด ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับทางบริษัทฯ ภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้เป็นส่วนลดจากการซื้อสินค้าในเว็บไซต์ ท็อปส์ ออนไลน์
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวแทนประกันชีวิตที่ดูแลท่าน หรือติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1283 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)