ข้ามไปหน้าหลัก

     

โปรแกรมพรีเมียร์พริวิเลจพลัส สำหรับลูกค้า VIP

เพื่อแทนคำขอบคุณสำหรับลูกค้าคนสำคัญ บริษัทฯ ขอมอบของสมนาคุณ จากโปรแกรมพรีเมียร์พริวิเลจพลัส หรือ โครงการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับลูกค้ากลุ่ม VIP ที่ชำระเบี้ยประกันชีวิตปีต่ออายุ ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

กรุณายืนยันสิทธิของท่านผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง ทางบริษัทฯ จะส่ง SMS ยืนยันสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามที่ท่านเลือกไว้ ภายใน 7 วัน

ทั้งนี้ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ​สำหรับลูกค้าที่ได้รับ​ SMS ที่ส่งตรงจากบริษัทฯ และจำกัด​ 1  สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น