ข้ามไปหน้าหลัก

มีบริษัทข้ามชาติต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งไม่ใช่แค่บริษัทที่ใหญ่ ที่สุดในโลกเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ความต้องในโปรแกรมประกันภัย ข้ามชาติในการจัดการความเสี่ยงข้ามพรมแดนจึงเพิ่มขึ้น มีหลายสิ่ง ที่ต้องพิจารณาในการจัดตั้งโปรแกรมประกันภัยระหว่างประเทศ และมีประเด็นสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณา

Jeroen den Tex หัวหน้ากลุ่มบัญชีรายใหญ่ในเบเนลักซ์ที่ชับบ์ ระบุว่าไม่มีแนวทางใดที่เหมาะกับทุกกรณีสำหรับโครงการประกันภัยข้ามชาติ มีสามตัวเลือกสำหรับธุรกิจที่ครอบคลุมความเสี่ยงจาก ต่างประเทศ ตั้งแต่นโยบายแบบสแตนด์อโลนที่ไม่มีการบูรณาการ ไปจนถึงโปรแกรมหลักระดับโลกที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อดีและข้อจำกัด

แต่ละตัวเลือกมีข้อดีและข้อจำกัดของตัวเอง:

  • แนวทางการกระจายความคุ้มครองด้วยกรมธรรม์ฉบับ เดียวที่ออกในแต่ละประเทศ: ครอบคลุมตรงกับ ความต้องการของท้องถิ่นและแนวทางปฏิบัติของตลาด แต่ยากที่จะประสานงานและควบคุมได้
  • แนวทางระดับโลกที่มีกรมธรรม์เดียวซึ่งครอบคลุมทั่วโลก: ง่ายต่อการนำไปใช้ แต่มีความท้าทายเกี่ยวกับการเรียก ร้องค่าสินไหมทดแทนและการปฏิบัติตาม
  • โปรแกรมข้ามชาติที่มีกรมธรรม์หลักและกรมธรรม์ใน ประเทศ: ให้การควบคุมที่ดีและครอบคลุม ความสอดคล้อง แต่ต้องมีการประสานงานระหว่างลูกค้า โบรกเกอร์และบริษัทประกัน ตัวอย่างเช่น สิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกรมธรรม์หลักและ กรมธรรม์ในประเทศ เช่น ข้อจำกัดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ ข้อจำกัดหลัก

Jeroen กล่าวว่า “โปรแกรมระดับโลกไม่ใช่โซลูชันที่ครอบคลุมทุก สถานการณ์” “ควรปรับความคุ้มครองให้เข้ากับความต้องการของ ลูกค้าและโครงสร้างองค์กรเสมอ ตัวอย่างเช่น หากคุณพยายาม กำหนดโปรแกรมส่วนกลางให้กับบริษัทที่ดำเนินการแบบกระจาย อำนาจ ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อย การสร้าง โปรแกรมตามวัตถุประสงค์และข้อจำกัดของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ” เขาอธิบาย

ความเสี่ยงพิเศษ

แม้จะมีความท้าทาย แต่โปรแกรมระดับโลกก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ตามไปด้วย Jeroen กล่าวว่า “บริษัทข้ามชาติใช้สิ่งเหล่านี้ในการ รักษาทรัพย์สินและความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมาหลายปีแล้ว” เขากล่าว “แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราพบว่าความเสี่ยงเฉพาะด้าน เช่น ไซเบอร์ การก่อการร้าย และ D&O กำลังครอบคลุมมากขึ้นใน โครงการข้ามชาติ ไม่เพียงแต่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้นที่ ตระหนักถึงประโยชน์ของโปรแกรมเหล่านี้” เขากล่าวเสริม “ SMEs ได้ทำกิจกรรมที่มีลักษณะข้ามชาติมากขึ้นเรื่อยๆ และกำลังเลือก เข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติ การเลือกบริษัทประกันที่มี เครือข่ายที่เหมาะสม ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรข้ามชาติหรือ SME ในการสร้าง โครงการระดับโลกที่เหมาะสมที่สุด”

มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่