ฟอกไต วิธีรักษาโรคไตเรื้อรังที่ควรเข้าใจ

ข้ามไปหน้าหลัก
การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ฟอกไต วิธีรักษาโรคไตเรื้อรังที่ควรเข้าใจ

03/2023
ฟอกไต

ไต (Kidney) ถือเป็นอวัยวะของร่างกายที่ทำงานหนักอยู่เสมอ ด้วยหน้าที่สำคัญทั้งการคัดกรอง ดูดซึม และขับทิ้งของเสียออกจากร่างกาย เมื่อไตมีความผิดปกติจนกลายเป็นโรค อย่างโรคไตเรื้อรัง “การฟอกไต” คือวิธีกระตุ้นให้ไตยังคงทำหน้าที่ขับสารพิษออกจากร่างกายได้ต่อไป เพราะหากสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานาน อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ยากเกินกว่าจะรับมือได้

 

ป่วยด้วย “ โรคไต” สังเกตได้จาก “ปัสสาวะ”

ในแต่ละวันไตจะทำหน้าที่คัดกรองเลือดอยู่ที่ประมาณ 180 ลิตรต่อวัน และดูดซึมสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กลับเข้าสู่ร่างกาย ก่อนจะขับเอาสารที่ไม่เป็นประโยชน์ทิ้งไปในรูปแบบของปัสสาวะ ทันทีที่ไตทำงานผิดปกติจึงส่งผลโดยตรงต่อระบบปัสสาวะของร่างกาย โดยสามารถสังเกตได้จากสัญญาณต่าง ๆ ดังนี้
 

-         ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน

-         ปัสสาวะมีฟอง

-         ปัสสาวะแสบขัด หรือลำบาก

-         ปัสสาวะเป็นเลือด

-         ปัสสาวะมีลักษณะเป็นกรวดหรือทราย (บ่งบอกว่ามีนิ่วอยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะ)

 

รวมถึงอาการปวดเอว ซึ่งเป็นอาการที่อาจเกิดได้จากโรคถุงน้ำที่ไตหรือเนื้องอกในไต สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease) อาจมีอาการอ่อนเพลียและบวมน้ำร่วมด้วยได้ อย่างไรก็ตาม สาเหตุของโรคไตไม่ได้มาจากเรื่องของความเค็มเพียงอย่างเดียว แต่อาจมีสาเหตุมาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคประจำตัวบางโรคที่เป็นอยู่เดิม เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตอักเสบ ไปจนถึงกลุ่มผู้มีความเสี่ยง อาทิ ผู้ที่ได้รับยาแก้ปวด (NSAIDs) ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคไตเรื้อรัง และผู้สูงวัย เป็นต้น 

 

ฟอกไตเพื่ออะไร การฟอกไตมีกี่วิธี ?

เมื่อไตไม่สามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้เหมือนเดิม สารพิษและของเสียต่าง ๆ จะถูกสะสมหรือคั่งค้างอยู่ในร่างกายอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว “การฟอกไต” จึงเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาเพื่อบำบัดการทำงานระบบขับของเสียของผู้ป่วยโรคไต ให้สามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด อย่างไรก็ตาม โรคไตยังถูกแบ่งออกเป็น 5 ระยะด้วยกัน ซึ่งการฟอกไตจะถูกวางแผนให้ใช้ได้ในผู้ป่วยโรคไตตั้งแต่ระยะที่ 4 เนื่องจากไตสามารถทำงานได้น้อยกว่า 30% ไปแล้ว โดยการฟอกไตสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีหลัก ดังนี้

 

  1. ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)

    หนึ่งในวิธีช่วยทดแทนการทำงานของไต เพื่อช่วยกำจัดของเสียและน้ำออกจากเลือด ซึ่งใช้วิธีการคล้ายกับการให้น้ำเกลือหรือการให้เลือดปกติ โดยให้เลือดได้เข้าสู่ตัวกรองเลือดแล้วไหลกลับเข้าสู่ร่างกายใหม่ ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง หรือมากกว่า โดยผู้ป่วยต้องฟอกเลือดอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

  2. ฟอกไตทางช่องท้องแบบถาวร (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis : CAPD)

    วิธีฟอกไตด้วยน้ำยาช่วยกรองของเสียในร่างกายผ่านช่องท้อง โดยการฝังท่อล้างช่องท้องไว้ในช่องท้องผู้ป่วย ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ป่วยสามารถทำเองที่บ้านหรือที่ทำงานได้ทุกวัน แต่ต้องทำการเปลี่ยนน้ำยากรองของเสียวันละ 4-5 ครั้ง พร้อมติดตามอาการ (Follow-up) ทุกๆ 1-2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจแพทย์เจ้าของไข้

     

นอกจากวิธีฟอกไตแต่ละวิธีที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนแล้ว สิ่งที่ต้องระมัดระวังก่อนเข้ารับการฟอกไต คือเรื่องของโรคประจำตัวและยาที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจำ ซึ่งแพทย์จะทำการซักประวัติผู้ป่วยตั้งแต่แรก เพื่อประเมินวิธีฟอกไตและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะภาวะการติดเชื้อ ภาวะน้ำเกิน ภาวะร่างกายขาดน้ำ และอื่น ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการฟอกไต นอกจากนั้น พฤติกรรมการรับประทานอาหารต้องได้รับดูแลมากเป็นพิเศษ เช่น หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง อาหารรสจัด จำกัดปริมาณเครื่องดื่ม และปฏิบัติตามคำแนะนำอื่น ๆ ของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการอย่างสมดุล หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคไต และเตรียมพร้อมรับมือการรักษาโรคไต หมดห่วงเรื่องค่ารักษาหากมีแผนประกันสุขภาพโรคร้าย คุ้มครองครบ จากชับบ์สามัคคีประกันภัย คุ้มครอง 4 โรคร้ายแรงได้แก่ ไตวาย, โรคหัวใจ, หลอดเลือดสมอง และภาวะโคม่า ความคุ้มครองสูงสุด 2.5 ล้านบาท ค่าชดเชยรายได้สูงสุด 2,000 บาทต่อวัน กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ให้ชับบ์สามัคคีประกันภัยช่วยแบ่งเบาภาระเพิ่มความอุ่นใจแม้ในวันที่เจ็บป่วย

 

สนใจแผนประกันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2611 4000 และ 1758

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น.

LINE: Chubb Thailand

อีเมล: customerservice.th@chubb.com

เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวัน 08.00 - 20.00 น.

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • honestdocs

ติดต่อเรา 

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ปกป้อง ดูแลคุณ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา เพื่อรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปกป้อง คุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ