เคลียร์ข้อสงสัย ผู้รับผลประโยชน์จะเป็นใครได้บ้างนะ ?

ข้ามไปหน้าหลัก
การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

เคลียร์ข้อสงสัย ผู้รับผลประโยชน์จะเป็นใครได้บ้าง ?

03/2023
ผู้รับผลประโยชน์

เวลาทำประกันเคยมีข้อสงสัยหรือไม่ว่าผู้รับผลประโยชน์คือใคร ทำไมเวลาทำประกันถึงต้องระบุ แล้วใครที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ได้บ้าง ได้แค่พ่อแม่อย่างเดียว หรือแฟนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนได้หรือไม่ ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์หลังจากทำประกันไปแล้วสามารถทำได้หรือไม่ วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ให้คุณ

 

ผู้รับผลประโยชน์ประกันภัยคือใคร และสามารถเป็นใครได้บ้าง ? 

ตามความหมายทางประกันภัยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ให้ความหมายของผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ไว้ว่า เป็นบุคคลที่ถูกระบุไว้ในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้รับผลประโยชน์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น คือหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับคนที่ทำประกันไว้ ผู้รับผลประโยชน์คือผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้ที่ทำประกันภัยเอาไว้นั่นเอง 

 

สามารถระบุชื่อใครได้บ้าง? เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย ซึ่งในทางกฎหมายของประกันระบุไว้ว่า ผู้รับผลประโยชน์ต้องเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือทางกฎหมายกับผู้ทำประกันภัย 6 ลำดับขั้นต่อไปนี้

1. สามี-ภรรยาตามกฎหมาย ลูกตามกฎหมาย ลูกนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว หรือลูกบุญธรรม

2. พ่อ-แม่

3. พี่น้อง พ่อแม่เดียวกัน

4. พี่น้องต่างพ่อต่างแม่

5. ปู่-ย่า หรือตา-ยาย

6. ลุงป้า หรือน้าอา

การที่ประกันภัยระบุไว้ว่าต้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายหรือทางสายเลือดนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจนถึงแก่ชีวิตและฉ้อโกงเอาเงินประกันนั่นเอง 

 

แต่ในกรณีที่ผู้รับผลประโยชน์เป็นแฟนที่ไม่ได้จดทะเบียน เป็นคนรักที่เป็นเพศเดียวกัน หรือเป็นพาร์ตเนอร์กันสามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้หรือไม่นั้น ในส่วนนี้ถ้าในเอกสารอ้างอิงปัจจุบันจะพบว่ากฎหมายยังไม่รองรับภายในประเทศ จึงยังไม่สามารถให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้รับผลประโยชน์จากประกันภัยได้ หรือหากตัวผู้ทำประกันไม่มีญาติพี่น้อง พ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้ว แต่อยู่ร่วมกันกับแฟนโดยไม่ได้จดทะเบียนกันมานาน กรณีนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทประกันแต่ละแห่งว่าจะสามารถให้แฟนเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้หรือไม่

 

ต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ในประกันภัย ต้องทำอย่างไร ? 

การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ สามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์หรือประกันที่ได้ทำไว้มีผลบังคับคุ้มครองอยู่ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

 

สนใจแผนประกันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2611 4000 และ 1758

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น.

LINE: Chubb Thailand

อีเมล: customerservice.th@chubb.com

เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวัน 08.00 - 20.00 น.

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  • ธนาคารไทยพาณิชย์

ติดต่อเรา 

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ปกป้อง ดูแลคุณ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา เพื่อรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปกป้อง คุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ