ข้ามไปหน้าหลัก
การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเล็ก

07/2022
woman with her baby

คุณพ่อคุณแม่ต่างก็คงอยากเห็นลูกน้อยเจริญเติบโตอย่างสมวัยและสมบูรณ์แข็งแรง แต่ด้วยสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตในปัจจุบันทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายมากขึ้น ทั้งจากการสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรง หรือจากการส่งผ่านมาจากผู้ใหญ่ อย่างไรก็ดี ภูมิคุ้มกันที่ถ่ายทอดมาจากคุณแม่ในขณะที่ยังอยู่ในครรภ์ หรือสารแอนตี้บอดี้ชุดแรกที่ได้จากคุณแม่นั้น จะช่วยทำให้ทารกแรกคลอดสามารถต้านทานโรคต่างๆ ได้ แต่ภูมิต้านทานชนิดนี้จะค่อยๆ ลดลงเรื่อย ๆ ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังคลอด ซึ่งจะเพียงพอสำหรับช่วงอายุ 2-3 เดือนแรกเท่านั้น ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกด้วยวิธีอื่น

 

น้ำนมแม่

ทารกยังสามารถรับภูมิต้านทานโรคผ่านน้ำนมแม่ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดของลูก ทั้งนี้ น้ำนมของแม่แต่ละคนจะถูกผลิตให้เหมาะสมกับลูกมากที่สุด จึงช่วยทำให้ร่างกายของทารกแรกคลอดแข็งแรง มีความพร้อม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกได้เป็นอย่างดี

 

รับวัคซีน

เพื่อสร้างเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้กับลูก จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เด็กจะต้องได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นวัคซีนที่จำเป็นตามที่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ เพราะวัคซีนจะทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน และปกป้องลูกน้อยจากการเจ็บป่วยต่างๆ ได้ ซึ่งการฉีดวัคซีนนั้นนอกจากจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายกับตัวของเด็กเองแล้ว ยังจะทำให้เด็กที่ได้รับวัคซีนโรคนั้นๆ แล้วจะไม่ติดต่อไปยังเด็กคนอื่นด้วย

 

โภชนาการที่ดี

เมื่อลูกโตพอที่สามารถรับประทานอาหารอื่นได้แล้ว คุณพ่อคุณแม่ต้องจัดสมดุลอาหารให้เหมาะสม และหลากหลายเพื่อให้ลูกน้อยได้รับปริมาณสารอาหารเพียงพอที่จะไปกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆ ตลอดจนสร้างการเจริญเติบโต พัฒนาการด้านต่างๆ และช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วย

แม้จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่เล็กแล้วก็ตาม แต่เราจะไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้มั่นได้ใจว่าลูกน้อยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเมื่อเจ็บป่วย การมีประกันที่คุ้มครองลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวันแรกเกิด จะช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจได้มากกว่า

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ ชับบ์ 2022 เนื้อหาในเอกสารนี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์ของนโยบายของเราเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มครองอาจได้รับการรับประกันโดยบริษัทชับบ์ หรือบริษัทในเครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งราย สิทธิความคุ้มครองและบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางเขตพื้นที่ ชับบ์® และประทับตราพาณิชย์ของชับบ์ Insured.SM เป็นเครื่องหมายการค้าของชับบ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ