Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Quỹ Liên kết Đơn vị

Tìm hiểu về cấu trúc Quỹ Liên kết Đơn vị của Chubb nhằm mang lại cho bạn giá trị đầu tư lớn hơn.

Quỹ Liên kết Chung

Tìm hiểu về cấu trúc Quỹ Liên kết Chung của Chubb nhằm mang lại cho bạn giá trị đầu tư lớn hơn.

Lãi suất công bố cho các sản phẩm bảo hiểm Hỗn hợp, Trọn đời, Giáo dục năm 2022

Danh sách các phòng khám

Danh sách Cơ sở y tế Bảo lãnh viện phí

Vui lòng tham khảo danh sách các Cơ sở y tế được bảo lãnh viện phí  được cập nhật từ tháng 01/2023 tại đây.

Hình thức thanh toán phí Bảo hiểm

Trang thông tin Hợp đồng Bảo hiểm

Thủ tục Thanh toán Quyền lợi Bảo hiểm Nhân thọ

Chỉ số giá tiêu dùng

Ấn phẩm Nhịp cầu Chubb Life