Klienci korporacyjni i brokerzy

Chubb to doświadczenie, wiedza i narzędzia pomagające zapobiegać szkodom oraz minimalizujące ich rozmiar, gdy już zaistnieją..

Ubezpieczenia dla biznesu

Grupowe ubezpieczenie kosztów leczenia w zagranicznej podróży służbowej

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków BEZPIECZNI W DRODZE

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ochrona CRISIS 24

Programy międzynarodowe przychodzące

Programy międzynarodowe wychodzące

Terroryzm i przemoc polityczna

Ubezpieczenia Cyber

Ubezpieczenia dla branży telekomunikacyjnej

Ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania

Ubezpieczenia OC działalności

Ubezpieczenie Bankers Blanket Bond (BBB)

Ubezpieczenie Life Science

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia w transporcie

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych (D&O)

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie publicznej oferty sprzedaży papierów wartościowych (POSI)

Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia

Ubezpieczenie szkód w środowisku

Ubezpieczenie techniczne

Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku