Zgłaszanie szkody

Zgłoszenie szkody

W celu zgłoszenia szkody wybierz poniżej opcję zgłoszenia, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Przygotuj następujące informacje: nazwa firmy, numer polisy oraz kategoria działalności, której dotyczy zgłoszenie. Będziemy potrzebowali także danych kontaktowych osoby w Twojej firmie, która będzie ją reprezentowała w sprawie danego roszczenia, oraz informacji odnośnie miejsca wystąpienia szkody.
 

Email
Wszystkie nowe szkody z ubezpieczeń majątkowych, OC i finansowych należy zgłaszać na adres szkody@chubb.com

Co dalej?
Niezwłocznie otrzymasz oficjalne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z numerem szkody oraz imieniem i nazwiskiem pracownika Chubb odpowiedzialnego za obsługę Twojego roszczenia.