Aby uzyskać optymalne wrażenia z korzystania z witryny, zalecamy korzystanie z innej przeglądarki.
Korzystanie z przeglądarki Internet Explorer może uniemożliwić dostęp do Chubb.com, a niektóre funkcje strony mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

X

Zmiana adresu Oddziału w Polsce

 

Już od 15 września 2023 roku zapraszamy do nowego biura przy ul Królewskiej 18 w Warszawie.

 

 

 

Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
ul. Królewska 18
00-103 Warszawa
tel. 22 452 39 99
poland.office@chubb.com

Chubb European Group SE, zakład ubezpieczeń  podlegający przepisom francuskiego kodeksu ubezpieczeń, zarejestrowany w Rejestrze Działalności Gospodarczej i Rejestrze Spółek (Registres du Commerce et des Sociétés – RCS) w Nanterre pod numerem 450 327 374, z siedzibą we Francji, adres: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francja, kapitał zakładowy w wysokości 896 176 662 EUR, opłacony w całości, działający poprzez swój polski oddział: Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 18 00-103 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233686, NIP 1080001001, REGON 140121695, notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego, reprezentowany przez Przemysława Owczarka- Dyrektora Oddziału.

Certyfikat Rezydencji Podatkowej 2023

Certyfikat Rezydencji Podatkowej 2022

Certyfikat Rezydencji Podatkowej 2021  

Oświadczenie dotyczące Rezydencji Podatkowej 2023 

Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego Chubb 2022

Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego Chubb 2021