Business Continuity

Witaj na stronie informacyjnej Continuity dla biznesu dla Chubb Europe.


Chubb stale aktualizuje swój istniejący program kontynuacji działalności biznesowej. Naszym celem jest zapewnienie odpowiednich polityk i procedur, które pozwalają nam odpowiedzieć na potencjalne ryzyka oraz utrzymywać efektywność operacyjną podczas tymczasowego przerwania działalności biznesowej. Chubb w pełni uznaje swoją wzajemną zależność ze swoimi partnerami biznesowymi i podejmie wszelkie wysiłki, aby osiągnąć kontynuację działalności biznesowej w czasie dużych zdarzeń.
 

W przypadku jakiejkolwiek przerwy w normalnej działalności biznesowej, informacje zostaną zamieszczone tutaj, informując partnerów biznesowych Chubb o jakichkolwiek alternatywnych procedurach w miejscu, gdy firma jest trudna do osiągnięcia.
 

Obecnie nie ma żadnych problemów do zgłoszenia.