Aby uzyskać optymalne wrażenia z korzystania z witryny, zalecamy korzystanie z innej przeglądarki.
Korzystanie z przeglądarki Internet Explorer może uniemożliwić dostęp do Chubb.com, a niektóre funkcje strony mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

X

Ubezpieczenia majątkowe i techniczne

Specjaliści Chubb znają najlepsze rozwiązania stosowane na światowych rynkach i wykorzystują je w swojej codziennej pracy przy ubezpieczeniach majątkowcyh i technicznych.

Ubezpieczenia OC działalności

Chubb pomaga przy tworzeniu takiego programu ubezpieczeniowego, który pokrywa jak najwięcej rodzajów ryzyk związanych z codzienną działalnością Klienta. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej Chubb jest rzetelnym partnerem zapewniającym swoim Klientom bezpieczeństwo prowadzenia działalności.

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Profesjonaliści prowadzący własną działalność gospodarczą, oprócz ubezpieczeń korporacyjnych, potrzebują również ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej. Zapewnia ono ochronę od roszczeń z tytułu strat finansowych poniesionych przez osoby trzecie, powstałych na skutek błędów popełnionych podczas wykonywania czynności zawodowych.

Ubezpieczenie szkód w środowisku

Firma Chubb wprowadziła ubezpieczenie z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Produkt uwzględnia wszelkie aspekty odpowiedzialności prawnej Ubezpieczonego, uwzględniając specyfikę rynku polskiego oraz otoczenie prawne.

Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku

Kampanie wycofania produktu z rynku oznaczają nie tylko duże koszty związane z samą operacją fizycznego oczyszczenia przestrzeni konsumenckiej z wadliwych towarów, lecz również może oznaczać takie straty jak koszty związane z przerwą w działalności, wydatki związane z nakładami marketingowymi w celu odbudowy wizerunku i zaufania do marki, a w konsekwencji odbudowy udziału w rynku, koszty naprawienia lub ponownego dostarczenia wycofanych towarów, czy wreszcie koszty ich utylizacji.

Ubezpieczenia dla branży telekomunikacyjnej

W ramach linii produktowej Personal Lines, Chubb oferuje swoim Klientom kompleksowe ubezpieczenie sprzętu przenośnego, stanowiące uzupełnienie oferty ubezpieczenia domu oraz w podróży.

Ubezpieczenia osobowe dla klientów korporacyjnych

Chubb jest światowym liderem w dostarczaniu unikalnych programów ubezpieczeniowych w zakresie szeroko pojętych ubezpieczeń wypadkowych (NNW) oraz w podróży służbowej.

Ubezpieczenia Life Science