Ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka chroni w przypadku zdiagnozowania nowotworu narządów kobiecych lub męskich. Produkt ten jest skierowany do osób pełnoletnich, które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyły 64 roku życia. Ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe dla osób ze zdiagnozowanym nowotworem oraz ich rodzin. Ochrona ubezpieczeniowa dostępna jest w różnych wariantach sum ubezpieczenia, w zależności od potrzeb Klienta.

Umowa ubezpieczenia może obejmować następujące zdarzenia
 
 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
   

a także zdarzenia związane z chorobą nowotworową:
 

 • zdiagnozowanie choroby nowotworowej,
 • świadczenie operacyjne,
 • dzienne świadczenie szpitalne. 
Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku zachorowania na jeden z niżej wymienionych nowotworów:
 

 • męskie choroby nowotworowe:
  • rak jądra,
  • rak prostaty,
  • rak powrózka nasiennego,
  • rak prącia,
 • kobiece choroby nowotworowe:
  • rak piersi,
  • rak szyjki macicy i jajowodów (cervix uteri i corpus uteri),
  • rak jajnika,
  • rak sromu i pochwy,

oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków.

Skontaktuj się z nami

Marek Rogólski
Senior Underwriter Accident & Health 
E: marek.rogolski@chubb.com

Tomasz Rynkiewicz
Manager Accident & Health 
tomasz.rynkiewicz@chubb.com