Szkody z ubezpieczeń NNW

W Chubb rozumiemy, że każde roszczenie jest następstwem niefortunnego zdarzenia — niekiedy bardzo traumatycznego i mającego wpływ na całokształt życia poszkodowanej osoby.
 

Dział likwidacji szkód Chubb zawsze stara się wspierać naszych klientów, pomagać im i zaspokajać ich potrzeby, nie tylko w odniesieniu do zgłoszonego zdarzenia ubezpieczeniowego.

 • Roszczenia z ubezpieczenia NNW i zdrowotnego należy zgłaszać na następujący adres e‑mail (oprócz NNW dzieci): szkody@chubb.com
 • Roszczenia z ubezpieczenia NNW i zdrowotnego dzieci należy zgłaszać mailowo na adres: szkody.nnw.dzieci@chubb.com lub telefonicznie pod numerem 801 889 955
 • Roszczenie można również zgłosić za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na adres:
 • Chubb European Group SE Spółka Europejska
  Oddział w Polsce
  ul. Królewska 16
  00-103 Warszawa
 • Co dalej?
  Niezwłocznie otrzymasz oficjalne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z numerem roszczenia oraz imieniem i nazwiskiem pracownika Chubb odpowiedzialnego za obsługę Twojego roszczenia.
 • Wszystkie nowe roszczenia dotyczące ubezpieczenia podróży służbowych należy zgłaszać na adres chubb@mondial-assistance.pl — z informacją, że sprawa dotyczy grupowego ubezpieczenia podróżnego (z wyjątkiem ubezpieczenia kierowców samochodów ciężarowych i członków Klubu Rotariańskiego).
 • Poniższe roszczenia z ubezpieczenia NNW i zdrowotnego należy zgłaszać na adres: assistance@pl.april.com.
 • roszczenia Assistance na podstawie grupowej polisy ubezpieczenia NNW
 • roszczenia Assistance na podstawie polisy NN Life
 • roszczenia dotyczące zwrotu zagranicznych kosztów leczenia kierowców samochodów ciężarowych
 • roszczenia z ubezpieczenia turystycznego
 • roszczenia z ubezpieczenia członków Klubu Rotariańskiego
 • roszczenia zgłaszane na podstawie ubezpieczenia dla posiadaczy kart Citibanku