Aby uzyskać optymalne wrażenia z korzystania z witryny, zalecamy korzystanie z innej przeglądarki.
Korzystanie z przeglądarki Internet Explorer może uniemożliwić dostęp do Chubb.com, a niektóre funkcje strony mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

X

Najważniejsze Cechy Produktu

  • ubezpieczenie przewożonego mienia każdego rodzaju dla transportów krajowych (lokalne OWU) oraz międzynarodowych (instytutowe klauzule ładunkowe ICC),
  • produkt skierowany do osób fizycznych i prawnych, zajmujących się działalnością gospodarczą (składka minimalna: 10.000 PLN),
  • maksymalna pojemność w wysokości 5.000.000 USD na jeden transport,
  • specjalizacja: Marine Delay In Startup (MDSU) – duże pojemności oraz możliwości w przypadku projektów budowlanych,
  • udział ACE wynosi do 100% ryzyka,
  • możliwość tworzenia międzynarodowych programów ubezpieczeniowych dla firm rozwijających działalność poza granicami Polski,
  • oferujemy reasekurację fakultatywną dla towarzystw ubezpieczeniowych działających na terenie Polski. 

Skontaktuj się z nami

Michał Woyciechowski
Property Manager
T   +48 22 4523960
M +48  509439020
E: michal.woyciechowski@chubb.com

 

Bartosz Piotrowski
Property & Marine Underwriter
T   +48 22 4523958
M +48 513105187
E: bartosz.piotrowski@chubb.com