Zakres Ubezpieczenia Może Obejmować Następujące Zdarzenia Ubezpieczeniowe
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, również komunikacyjnego,
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy,
 • trwałą niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • czasową niezdolność do pracy Ubezpieczonego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w tym:
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wg systemu świadczeń stałych
   (ustalany na podstawie tabeli uszczerbkowej),
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wg systemu świadczeń proporcjonalnych
   (% sumy ubezpieczenia za każdy % uszczerbku),
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wg systemu świadczeń progresywnych
   (1-3% sumy ubezpieczenia za każdy % uszczerbku),
 • złamania kości Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • poparzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zawał serca lub udar mózgu

Skontaktuj się z nami

Tomasz Rynkiewicz
Accident & Health Manager, Poland
T +48 22 452 39 61
M +48 508 262 668
E tomasz.rynkiewicz@chubb.com

 

Marek Rogólski
A&H Senior Underwriter
T: +48 452 39 65
M: +48 784 639 316