Ubezpieczenie techniczne

Najważniejsze cechy produktu
  • ubezpieczenia budowlano-montażowe (CAR/EAR/ALOP) oraz maszyn od uszkodzeń i utraty zysku w następstwie szkód wynikających z przyczyn wewnętrznych (MB/MLOP),
  • produkt przeznaczony dla średnich i dużych firm (składka minimalna 20.000 PLN),
  • maksymalna pojemność w wysokości 100.000.000 USD na bazie PML dla CAR/EAR/ALOP oraz 50.000.000 USD dla MB/MLOP,
  • w ubezpieczeniach budowlano-montażowych preferowane duże, skomplikowane projekty; zazwyczaj oferowany maksymalny udział Chubb wynosi do 50% ryzyka,
  • ubezpieczenia MB/MLOP oferowane dla wszystkich rodzajów działalności, zarówno w powiązaniu z innymi ubezpieczeniami majątkowymi, jak również indywidualnie; udział Chubb wynosi do 100% ryzyka,
  • chętnie oferowane ubezpieczenia nadwyżkowe dla każdego rodzaju ubezpieczeń technicznych,
  • możliwość tworzenia międzynarodowych programów ubezpieczeniowych dla firm rozwijających działalność poza granicami Polski,
  • oferujemy reasekurację fakultatywną dla towarzystw ubezpieczeniowych działających na terenie Polski oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Skontaktuj się z nami

Michał Woyciechowski
Property Manager
E: michal.woyciechowski@chubb.com