Ubezpieczenia OC działalności

Chubb wspiera Klienta przy tworzeniu programu ubezpieczeniowego i obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną w zakresie ryzyk związanych z codzienną działalnością. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej Chubb jest rzetelnym partnerem zapewniającym swoim Klientom bezpieczeństwo prowadzenia działalności.

Ubezpieczenie OC w Chubb to:

  • możliwość zaproponowania wysokich limitów ubezpieczenia (nawet 100 000 000 EUR);
  • możliwość objęcia ochroną szkód, które wystąpiły na terytorium całego świata;
  • silny standing finansowy potwierdzony ratingami S&P AA, AM Best A++;
  • możliwość zaaranżowania programu międzynarodowego uwzględniającego wystawienie polis ubezpieczeniowych w krajach całego świata.

W tej grupie ubezpieczeń znajdują się następujące produkty:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej;
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt, z możliwością rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka takie jak tzw. „rozszerzona odpowiedzialność za produkt” oraz dla kosztów wycofania produktów z rynku;
  • programy międzynarodowe;
  • programy ubezpieczeń nadwyżkowych.

Skontaktuj się z nami

Michał Krukowski
Manager Casualty 
michal.krukowski@chubb.com