Grupowe ubezpieczenie kosztów leczenia w zagranicznej podróży służbowej

 Ubezpieczenie jest przeznaczone dla pracodawców pragnących zabezpieczyć swoich pracowników wyjeżdżających w delegację służbową za granicę. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta zarówno praca umysłowa, jak i fizyczna.

Najważniejsze Cechy Produktu:
 
 • ochrona ubezpieczeniowa na terytorium całego świata, w tym na terytoriach, na których toczą się działania zbrojne (za dodatkową składką),
 • automatyczne włączenie do ubezpieczenia biernego uczestnictwa w aktach terrorystycznych,
 • brak wymogu raportowania każdego wyjazdu służbowego – rozliczenie polisy następuje po zakończeniu okresu polisowego,
 • możliwość zwrotu części składki pracodawcy w przypadku przeszacowania liczby dni w podróżach służbowych przyjętych do ochrony,
 • pojedyncza podróż Ubezpieczonego do 365 dni
Zakres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej obejmować może:
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie wydatków medycznych,
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów podróży, w tym:
  • transport niepełnoletnich dzieci,
  • dostarczenie lekarstw,
  • dosłanie przedmiotów osobistych,
  • zastępstwo pracownika,
  • wynajem kierowcy zastępczego,
  • podróż i zakwaterowanie osób bliskich,
  • przewóz ciała, koszty pochówku,
  • usługi Assistance,
 • ubezpieczenie wydatków związanych z koniecznym transportem do kraju,
 • ubezpieczenie wydatków związanych z prowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczej,
 • ubezpieczenie rzeczy osobistych,
 • ubezpieczenie na wypadek odwołania, skrócenia lub zmiany planu podróży,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej,
 • ubezpieczenie na wypadek uprowadzenia,
 • ubezpieczenie kosztów związanych z utratą paszportu,
 • ubezpieczenie pieniędzy i kart kredytowych,
 • ubezpieczenie na wypadek niedogodności związanych z odmową wykonania pasażerskiego przewozu lotniczego. 

Skontaktuj się z nami

Sylwia Pietrzak
Senior Underwriter, Accident and Health
sylwia.pietrzak@chubb.com