Najważniejsze Cechy Produktu:

 • ochrona ubezpieczeniowa na terytorium całego świata, w tym na terytoriach, na których toczą się działania zbrojne (za dodatkową składką),
 • automatyczne włączenie do ubezpieczenia biernego uczestnictwa w aktach terrorystycznych,
 • brak wymogu raportowania każdego wyjazdu służbowego – rozliczenie polisy następuje po zakończeniu okresu polisowego,
 • możliwość zwrotu części składki pracodawcy w przypadku przeszacowania liczby dni w podróżach służbowych przyjętych do ochrony,
 • pojedyncza podróż Ubezpieczonego do 365 dni

Zakres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej obejmować może:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie wydatków medycznych,
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów podróży, w tym:
  • transport niepełnoletnich dzieci,
  • dostarczenie lekarstw,
  • dosłanie przedmiotów osobistych,
  • zastępstwo pracownika,
  • wynajem kierowcy zastępczego,
  • podróż i zakwaterowanie osób bliskich,
  • przewóz ciała, koszty pochówku,
  • usługi Assistance,
 • ubezpieczenie wydatków związanych z koniecznym transportem do kraju,
 • ubezpieczenie wydatków związanych z prowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczej,
 • ubezpieczenie rzeczy osobistych,
 • ubezpieczenie na wypadek odwołania, skrócenia lub zmiany planu podróży,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej,
 • ubezpieczenie na wypadek uprowadzenia,
 • ubezpieczenie kosztów związanych z utratą paszportu,
 • ubezpieczenie pieniędzy i kart kredytowych,
 • ubezpieczenie na wypadek niedogodności związanych z odmową wykonania pasażerskiego przewozu lotniczego. 

Dowiedz się więcej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia BTA

Skontaktuj się z nami

Tomasz Rynkiewicz
Accident & Health Manager, Poland
T +48 22 452 39 61
M +48 508 262 668
E tomasz.rynkiewicz@chubb.com

 

Marek Rogólski
A&H Senior Underwriter
T: +48 452 39 65
M: +48 784 639 316