Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku

 W odpowiedzi na rosnące zagrożenie związane z przypadkami skażenia i wycofania produktu z rynku, Chubb opracował odpowiednie rozwiązania ubezpieczeniowe.

Dostępne są Dwa Rodzaje Warunków Ubezpieczeniowych:


Na bazie klauzuli

 • klauzula dołączana do polisy OC,
 • pokrywa koszty związane z wycofaniem produktu z rynku (osoby pierwszej i/lub trzeciej),
 • dotyczy produktów spożywczych i niespożywczych (oferta również dla branży motoryzacyjnej);
   

na bazie polisy CPI (polisa dedykowana dla branży spożywczej)

 • dedykowana polisa od ryzyka skażenia i wycofania produktu z rynku,
 • w porównaniu z klauzulą rozszerzona ochrona, obejmująca:
  • koszty wycofania produktów z rynku (osoby pierwszej i/lub trzeciej),
  • koszty zatrudnienia konsultantów kryzysowych,
  • koszty zniszczenia/utylizacji wycofanych produktów,
  • koszty poniesione na zastąpienie wycofanych produktów,
  • koszty przerw w działalności,
  • koszty okupu i nagród w sytuacjach wymuszenia dotyczącego produktu,
  • wydatki poniesione na przywrócenie poziomu sprzedaży i udziału w rynku.
    

Oferowane limity sięgają 10.000.000 EUR, większe limity rozważane są indywidualnie

Skontaktuj się z nami

Michał Krukowski
Manager Casualty 
michal.krukowski@chubb.com