Dostępne są Dwa Rodzaje Warunków Ubezpieczeniowych:

Na bazie klauzuli

 • klauzula dołączana do polisy OC,
 • pokrywa koszty związane z wycofaniem produktu z rynku (osoby pierwszej i/lub trzeciej),
 • dotyczy produktów spożywczych i niespożywczych (oferta również dla branży motoryzacyjnej);

na bazie polisy CPI (polisa dedykowana dla branży spożywczej)

 • dedykowana polisa od ryzyka skażenia i wycofania produktu z rynku,
 • w porównaniu z klauzulą rozszerzona ochrona, obejmująca:
  • koszty wycofania produktów z rynku (osoby pierwszej i/lub trzeciej),
  • koszty zatrudnienia konsultantów kryzysowych,
  • koszty zniszczenia/utylizacji wycofanych produktów,
  • koszty poniesione na zastąpienie wycofanych produktów,
  • koszty przerw w działalności,
  • koszty okupu i nagród w sytuacjach wymuszenia dotyczącego produktu,
  • wydatki poniesione na przywrócenie poziomu sprzedaży i udziału w rynku.

Oferowane limity sięgają 10.000.000 EUR, większe limity rozważane są indywidualnie

Skontaktuj się z nami

Karolina Chełmicka
Casualty Manager
T +48 22 4523955
M +48 504183481
E: karolina.chelmicka@chubb.com