Aby uzyskać optymalne wrażenia z korzystania z witryny, zalecamy korzystanie z innej przeglądarki.
Korzystanie z przeglądarki Internet Explorer może uniemożliwić dostęp do Chubb.com, a niektóre funkcje strony mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

X

Zakres ubezpieczenia może obejmować następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

 • śmierć Ubezpieczonego,
 • osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego,
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego:
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wg systemu świadczeń stałych (ustalany na podstawie tabeli uszczerbkowej),
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wg systemu świadczeń proporcjonalnych (% sumy ubezpieczenia za każdy % uszczerbku)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, rozszerzony o pobyt na OIOM, śpiączkę, świadczenie rekonwalescencyjne
 • śpiączkę Ubezpieczonego,
 • pokrycie wydatków medycznych,
 • pokrycie kosztów przeprowadzenia operacji plastycznej,
 • pokrycie kosztów pogrzebu,
 • pokrycie kosztów związanych z przekwalifikowaniem.
 • pokrycie kosztów związanych z zakupem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • Assistance

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w związku z ruchem pojazdu, a także

 • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • podczas przebywania wewnątrz pojazdu w razie zatrzymania na trasie lub postoju,
 • w trakcie naprawy pojazdu na trasie,
 • w trakcie załadowywania i rozładowywania pojazdu,
 • wskutek pożaru lub wybuchu,
 • w trakcie tankowania.

Dowiedz się więcej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczni w drodze

Skontaktuj się z nami

Tomasz Rynkiewicz
Accident & Health Manager, Poland
E tomasz.rynkiewicz@chubb.com

 

Marek Rogólski
A&H Senior Underwriter