X

Najważniejsze Cechy Produktu:

 • z polisy wypłacone zostanie odszkodowanie w przypadku, gdy Ubezpieczony poniósł szkody bezpośrednie lub finansowe, będące następstwem jakiegokolwiek czynu sprzeniewierzenia lub nieuczciwości, popełnionego przez pracownika,
 • ochrona może także obejmować szkody spowodowane przestępstwem komputerowym, fałszerstwem lub podrobieniem, popełnionymi przez osoby nie będące pracownikami spółki oraz szkody poniesione w wyniku kradzieży,
 • standardowa ochrona udzielona jest na takie zdarzenia, jak:

           -   nieuczciwość pracowników,
           -   kradzież,
           -   przestępstwo komputerowe,
           -   fałszerstwo,
           -   podrobienie.       

Skontaktuj się z nami

Adam Gmurczyk
Financial Lines Manager
E: adam.gmurczyk@chubb.com

Katarzyna Redo
Financial Lines Underwriter
E: katarzyna.redo@chubb.com