Aby uzyskać optymalne wrażenia z korzystania z witryny, zalecamy korzystanie z innej przeglądarki.
Korzystanie z przeglądarki Internet Explorer może uniemożliwić dostęp do Chubb.com, a niektóre funkcje strony mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

X

Najważniejsze Cechy Produktu:

 • z polisy wypłacone zostanie odszkodowanie w przypadku, gdy Ubezpieczony poniósł szkody bezpośrednie lub finansowe, będące następstwem jakiegokolwiek czynu sprzeniewierzenia lub nieuczciwości, popełnionego przez pracownika,
 • ochrona może także obejmować szkody spowodowane przestępstwem komputerowym, fałszerstwem lub podrobieniem, popełnionymi przez osoby nie będące pracownikami spółki oraz szkody poniesione w wyniku kradzieży,
 • standardowa ochrona udzielona jest na takie zdarzenia, jak:
  • nieuczciwość pracowników,
  • kradzież,
  • przestępstwo komputerowe,
  • fałszerstwo,
  • podrobienie.       

Skontaktuj się z nami

Adam Gmurczyk
Financial Lines Manager
M: +48 601 320 107
E: adam.gmurczyk@chubb.com

Katarzyna Redo
Financial Lines Underwriter
M: +48 500 053 240
E: katarzyna.redo@chubb.com