Ubezpieczenie Life Science

Ubezpieczamy firmy, które opracowują, tworzą lub rozwijają produkty w celu zapobiegania, diagnozowania, monitorowania, leczenia chorób u ludzi lub zwierząt.

Jako Chubb specjalizujemy się m. in. w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej klientów z branży Life Science. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby wspierać klienta zarówno w zakresie efektywnego zarządzania ryzykiem, jak i w momencie likwidacji szkód. Takie podejście wyróżnia nas na tle konkurencji i pozwala jeszcze lepiej wspierać naszych klientów.

Co wyróżnia Chubb jako ubezpieczyciela specjalizującego się w ubezpieczeniach klientów z branży Life Science:
 

 • Dostosowane do specyfiki branży warunki ubezpieczenia;
 • Wysoce wyspecjalizowane zespoły na całym świecie zajmujące się zarówno oceną ryzyka jak i likwidacją szkód;
 • Dostęp do ekspertyz, analiz, historii szkodowych i innych specjalistycznych danych;
 • 30 lat doświadczenia na rynku ubezpieczeń Life Science na całym świecie;
 • Sieć własna oraz partnerów lokalnych przygotowanych do obsługi programów międzynarodowych;
 • Zespół inżynierów ryzyka z całego świata.
   

Chubb oferuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla przedsiębiorstw działających w najważniejszych obszarach branży Life Science, w szczególności dla: 
 

 • producentów farmaceutyków,
 • firm biotechnologicznych;
 • producentów wyrobów medycznych;
 • producentów suplementów diety;
 • podmiotów świadczących usługi na rzecz ww. firm (np. producenci kontraktowi (CMO),  (kontraktowe organizacje badawcze (CRO), laboratoria, R&D);
 • firm informatycznych (IT), które specjalizują się w wytwarzaniu oprogramowania będącego wyrobem medycznym ( Software AS a medical device );
 • firm prowadzących międzynarodowe badania kliniczne.

Skontaktuj się z nami

Michał Kasprzyszak
Senior Underwriter Casualty 
E: michal.kasprzyszak@chubb.com