Aby uzyskać optymalne wrażenia z korzystania z witryny, zalecamy korzystanie z innej przeglądarki.
Korzystanie z przeglądarki Internet Explorer może uniemożliwić dostęp do Chubb.com, a niektóre funkcje strony mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

X

Chubb oferuje ochronę dla członków organów spółek kapitałowych – obecnych, byłych oraz przyszłych osób pełniących takie funkcje w spółce. Ubezpieczenie D&O chroni członków organów spółki na wypadek roszczeń lub w przypadku wszczęcia postępowań związanych z wykonywaniem przez nich funkcji zarządczych i nadzorczych.

Najważniejsze Cechy Produktu:

 • indywidualne podejście do ryzyka,
 • na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Elite IV ochroną objęte są:

           -   koszty obrony,
           -   koszty zastępstwa procesowego,
           -   odszkodowanie zasądzone na podstawie orzeczenia sądowego lub arbitrażowego,
           -   zwrot kosztów prawnych,
 • możliwość zaaranżowania międzynarodowego programu ubezpieczeniowego, obejmującego spółki zlokalizowane w krajach, gdzie lokalna polisa jest wymagana przez prawo,
 • rozszerzenie ochrony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki,
 • szeroka definicja ubezpieczonego,
 • szeroka definicja roszczenia,
 • pokrycie kosztów ponoszonych w postępowaniu ekstradycyjnym,
 • dożywotnia ochrona dla ustępujących członków organów spółki,
 • ochrona dla nowo nabytych podmiotów zależnych,
 • grzywny i kary cywilnoprawne,
 • pokrycie kosztów zajęcia majątku. 

Skontaktuj się z nami

Adam Gmurczyk
Financial Lines Manager
E: adam.gmurczyk@chubb.com

Michał Dobek
Financial Lines Senior Underwriter
E: michal.dobek@chubb.com

Katarzyna Redo
Financial Lines Underwriter
E: katarzyna.redo@chubb.com

Robert Szostek
Financial Lines Junior Underwriter
E: robert.szostek@chubb.com

Patryk Rożek
Financial Lines Trainee Underwriter, Chubb Academy Program
E: patryk.rozek@chubb.com