Ubezpieczenie publicznej oferty sprzedaży papierów wartościowych (POSI)

Spółki, które zdecydują się na publiczną emisję papierów wartościowych, udostępniają swój prospekt emisyjny potencjalnym inwestorom instytucjonalnym oraz indywidualnym, którzy z kolei podejmują decyzję o zakupie w oparciu o informacje w nim zamieszczone. Ubezpieczenie POSI pozwala zabezpieczyć się na wypadek roszczeń wynikających z nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji zamieszczonych w prospekcie.

Najważniejsze Cechy Produktu:
  • ochrona ubezpieczeniowa udzielona na okres do 10 lat,
  • ochrona dla spółki, która przeprowadza emisję papierów wartościowych, dla akcjonariusza większościowego, dla wprowadzającego oraz dla członków organów spółki,
  • kontynuacja ochrony bez względu na zmiany w składzie zarządu, dokonujące się w trakcie trwania okresu ubezpieczenia,
  • produkt stanowi doskonałe uzupełnienie ubezpieczenia D&O Elite IV (Ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych), zapewniając pełną ochronę. 

Skontaktuj się z nami


Michał Dobek
Financial Lines Senior Underwriter
E: michal.dobek@chubb.com