Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Profesjonaliści prowadzący własną działalność gospodarczą, oprócz ubezpieczeń korporacyjnych, potrzebują również ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej. Zapewnia ono ochronę od roszczeń z tytułu strat finansowych poniesionych przez osoby trzecie, powstałych na skutek błędów popełnionych podczas wykonywania czynności zawodowych.

Najważniejsze Cechy Produktu:
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej to specjalny rodzaj ubezpieczenia, który Chubb oferuje różnym grupom zawodowym:

          - konsultantom komputerowym, doradcom komputerowym oraz firmom tworzącym oprogramowanie,
          - doradcom strategicznym,
          - spółkom z branży medialnej (wydawnictwa, agencje reklamowe, radio, telewizja, agencje Public Relations),
          - brokerom ubezpieczeniowym,
          - instytucjom finansowym.
 • oferujemy indywidualne podejście do ryzyka,
 • proponujemy ochronę dla spółki oraz jej pracowników w związku z roszczeniami wynikającymi z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych,
 • ubezpieczenie odpowiada potrzebom klientów prowadzących działalność zarówno lokalnie, jak i globalnie – możliwość rozszerzenia ochrony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki,
 • przy oferowaniu wszystkich produktów wspieramy się wiedzą i doświadczeniem grupy Underwriterów na całym świecie. 
Porady

Skontaktuj się z nami

Marcin Amrosz
Senior Underwriter Financial Lines 
E: marcin.amrosz@chubb.com
 

Adam Gmurczyk
Manager Financial Lines 
E: adam.gmurczyk@chubb.com