Ubezpieczenie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych ( D&O )

Chubb oferuje ochronę dla członków organów spółek kapitałowych – obecnych, byłych oraz przyszłych osób pełniących takie funkcje w spółce. Ubezpieczenie D&O chroni członków organów spółki na wypadek roszczeń lub w przypadku wszczęcia postępowań związanych z wykonywaniem przez nich funkcji zarządczych i nadzorczych.

Ubezpieczenie publicznej oferty sprzedaży papierów wartościowych (POSI)

Ubezpieczenie POSI pozwala zabezpieczyć się na wypadek roszczeń wynikających z nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym.

Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia

Ubezpieczenie Chubb fraudProtector jest produktem stworzonym w celu zapewnienia ochrony przedsiębiorstwom na wypadek sprzeniewierzenia, które jest jednym z głównych niebezpieczeństw dla spółki w jej codziennej działalności

Ubezpieczenie Bankers Blanket Bond (BBB)

Polisa BBB stworzona została specjalnie dla instytucji finansowych. Zapewnia im ochronę aktywów finansowych i mienia na wypadek przestępstw.

Ubezpieczenie w zakresie ryzyk cybernetycznych (Cyber)

Ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej

Profesjonaliści prowadzący własną działalność gospodarczą, oprócz ubezpieczeń korporacyjnych, potrzebują również ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej. Zapewnia ono ochronę od roszczeń z tytułu strat finansowych poniesionych przez osoby trzecie, powstałych na skutek błędów popełnionych podczas wykonywania czynności zawodowych.