Aby uzyskać optymalne wrażenia z korzystania z witryny, zalecamy korzystanie z innej przeglądarki.
Korzystanie z przeglądarki Internet Explorer może uniemożliwić dostęp do Chubb.com, a niektóre funkcje strony mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

X

Co proponujemy?

 • Ochrona dla każdego dziecka – ochroną mogą zostać objęte dzieci i młodzież uczęszczające do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 25 r.ż.
 • Ochrona każdego dnia – ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie przez 24h na dobę
 • Pomoc assistance na terenie RP – szybko dostępna pomoc po nieszczęśliwym wypadku

Wyróżniamy się na tle innych

 • Kompleksowy zakres – ochroną objęte są zdarzenia będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, jak również choroby zdiagnozowanych w okresie ochrony
 • Nieszczęśliwy wypadek (NW) – definicja wypadku rozszerzona o zawał serca i udar mózgu
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – obszerna tabela uszczerbkowa licząca niemal 300 pozycji jak również wypłata świadczenia za urazy nie powodujące powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Epilepsja lub omdlenie o nieznanej przyczynie – wypłata świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu poniesiony wskutek tych zdarzeń
 • Pobyt w szpitalu - gwarancja wypłaty świadczenia za pobyt w szpitalu wskutek NW już od 1-go dnia pobytu. W Pakietach dodatkowych możliwość rozszerzenia ochrony o hospitalizację w wyniku boreliozy, AH1N1, zapalenia opon mózgowych, choroby wywołanej pneumo- i meningokokami, czy po prostu – choroby
 • Pogryzienia przez zwierzęta i ukąszenia przez owady w zakresie ochrony
 • Wypłata świadczenia w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zapalenia mózgu
 • Uproszczona likwidacja świadczeń – za pośrednictwem rozmowy telefonicznej bez konieczności dostarczania pełnej dokumentacji medycznej

Skontaktuj się z nami

Anna Klimczak
Relationship Manager,Accident and Health
anna.klimczak@chubb.com