Chubb jest światowym liderem w branży ubezpieczeń, oferującym ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej (Property and Casualty) oraz ubezpieczenia ryzyk zawodowych (Professional Lines). To organizacja o wyjątkowych możliwościach produktowych, w tym szeroki zakres produktów specjalistycznych oraz pełna oferta ubezpieczeń osobowych. Chubb legitymuje się przy tym silnym bilansem oraz bezpieczeństwem finansowym na najwyższym poziomie, potwierdzonym przez agencję S&P ratingiem AA.

Oddział w Polsce został założony w maju 2005 roku i jest jednym z rynków działających w regionie europejskim, stanowiąc „cluster” łącznie z Czechami i Węgrami.