Terroryzm i przemoc polityczna

Globalny wzrost niestabilności politycznej oraz niepokojów społecznych zwiększa ryzyko zakłóceń w funkcjonowaniu firm i związanych z tym strat.

Chubb zapewnia ochronę międzynarodowym przedsiębiorstwom, które chciałyby ubezpieczyć się przed stratami wynikającymi z uszkodzenia mienia lub przerw w prowadzeniu działalności.

Oferta Chubb w zakresie ubezpieczenia od terroryzmu i przemocy politycznej została skonstruowana z uwzględnieniem wyzwań występujących w złożonym i zmieniającym się krajobrazie ryzyka.

Międzynarodowym przedsiębiorstwom proponujemy obsługę przez naszą globalną sieć oraz kompleksową, czołową na rynku ochronę w pełnym spektrum zagrożeń związanych z terroryzmem i przemocą polityczną.

W celu uzyskania dalszych informacji o zakresie ochrony i naszych usługach, w tym ubezpieczeniu od bezszkodowej przerwy w działalności, a także
o specjalistycznej ocenie ryzyka i analizie danych, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem. 

Skontaktuj się z naszym zespołem:

 

Michał Woyciechowski
Manager Property/TechLines
michal.woyciechowski@chubb.com

 

Paweł Stępień
Senior Underwrite rProperty
pawel.stepien@chubb.com